Digitalisering møter kundeservice

Ett skritt foran gir permanent tilgjengelighet

Det å kunne skaffe varer overalt og til enhver tid blir stadig mer selvfølgelig takket være den voksende e-handelen. Kundenes økende forventninger betyr at forhandlerne må være rustet så vel for den daglige handelen og sesonggeskjeften som for plutselige og uforutsigbare svingninger i etterspørselen. Når målet er å sikre kontinuerlig og fleksibel forsyning, kreves det egnede prosesser og en alltid fungerende logistikk. 

Think Tomorrow. – Vi i SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde tjenester for denne nødvendige maksimale anleggstilgjengeligheten. Vi følger våre kunder med forskjellige løsninger, og forbereder dem på morgendagens krav. Fra Forebyggende tjenester,som gir god anleggsbeskyttelse takket være forutseende, digitale vedlikeholdstiltak, via Teknisk support for rask og pålitelig problemløsning og til optimal  Life Cycle Management for større systemeffektivitet.

Preventive tjenester gir maksimal systemtilgjengelighet

Vi utnytter digitaliseringens fulle potensial i våre preventive tjenester. Hos oss omfatter kundeservice langt mer enn rask levering av reservedeler og korte responstider. Reaktive tjenester, der komponentene bare skiftes ut eller repareres ved behov, forrykkes mer og mer i retning preventive tjenester. De forebyggende vedlikeholdstiltakene, f.eks. utskifting av slitasjedeler (som er avhengig av kjøretiden hhv. koblingssyklusene), gir god anleggsbeskyttelse og holder systemnedetidene på et minimum.

På linje med fjerdegenerasjons vedlikehold bruker vi derfor vårt SSI SCHÄFER Computerized Maintenance Management System (CMMS) for digital planlegging, styring og gjennomføring av alle vedlikeholdstiltak. Kjerneelementene i løsningen er CMMS Web og CMMS-appen. Systemet knyttes til den virkelige verden via 1D- eller QR-strekkoder. Disse er plassert på alle anleggskomponenter, samt på smarttelefoner for lokale serviceteknikere. På grunnlag av eksisterende data planlegger vedlikeholdsansvarlig preventive tiltak i CMMS Web. Etter at CMMS-appen er synkronisert, kan serviceteknikerne bearbeide og dokumentere de planlagte aktivitetene direkte i anlegget via smarttelefon eller nettbrett, samt synkronisere systemet med de utvunnede dataene.

Den omfangsrike datamengden gir et godt grunnlag for videre analyser og evalueringer med tanke på planlegging av spesifikke vedlikeholdsintervaller, fremtidige preventive aktiviteter og kontinuerlig optimering av vedlikeholdsprosessene. Slik forebygges eventuelle forstyrrelser ved hjelp av raske og forutseende handlinger. Dermed kan man utnytte potensialene fullt ut og gradvis redusere kostnadene. Enda enklere forutsebare vedlikeholdsintervaller og -aktiviteter muliggjør en bærekraftig vedlikeholdsstrategi med maksimal transparens og fleksibilitet samt optimale reaksjoner på endrede rammebetingelser.

Reager i sanntid med Augmented Support

Våre skreddersydde løsningspakker for forutseende vedlikehold er imidlertid bare ett aspekt. Noen ganger må man nemlig reagere og gripe inn raskt. Også i slike tilfeller er vi der for våre kunder med vår døgnkontinuerlige støtte. I tillegg til lokal service tilbyr vi SSI Augmented Support. Denne formen for fjernvedlikehold har vist seg å være en fleksibel løsningskomponent, som kan hjelpe våre kunder også i tider med reiserestriksjoner (pandemier, naturhendelser).

SSI Augmented Support fungerer som et mobilt videokommunikasjonssystem i sanntid, og oppfyller alle krav til effektiv feilsøking og reparasjonsarbeid. En lokal tekniker aktiverer SSI Augmented Support, og vil kort tid etter være tilknyttet vår servicesentral. Det som skjer, overføres uten tidsforsinkelse. Dermed kan man straks begynne å løse problemene ved hjelp av språk- og videostøtte.

Slik kan vi hjelpe våre kunder multimedialt og raskt med feilretting. Ukomplisert bruk og direkte kommunikasjonen i sanntid forhindrer kommunikasjonsproblemer og lengre reaksjonstider grunnet tidsforsinkelser. Dette muliggjør i sin tur detaljert feildiagnostisering, interaktive arbeidsprosesser og høy anleggstilgjengelighet med minimale stillstandstider. Forstyrrelser kan elimineres på en bedre, mer fleksibel og raskere måte. Dette sparer tid og kostnader.

Øk systemeffektiviteten med målrettet modernisering 

Vi bygger og utruster logistikklokaler på forutseende vis sammen med våre kunder. Under mottoet «Grow as you go!» tilbyr vi løsninger som vokser i takt med kravene og forlenger anleggenes levetid betydelig. Ved å planlegge mulige automatiseringer eller utvidelser fra starten av sikrer vi at anleggets kan skaleres og forblir fleksibelt. Fokus er alltid på system- og energieffektivitet.

Vi oppgraderer både egne anlegg og tredjepart-tilbyderes anlegg til nyeste tekniske stand. Alt etter utgangssituasjon fornyes mekanikk, elektroteknikk eller styring. Systemer oppdateres raskt og sikkert via komponentutskifting, utvidelser eller IT-moderniseringer. Slik kan man oppnå inntil 30 % større ytelse.

Moderniseringer skjer raskt og kostnadsoptimert under drift – to av mange vellykkede eksempler er prosjektene hos våre kunder FrieslandCampina og Office Depot. 

For det internasjonale meieriforetaket FrieslandCampina har SSI SCHÄFER utvidet og modernisert intralogistikken ved distribusjonssenteret i Aalter i Belgia under drift. Utbyggingen av systemet ble planlagt allerede i tilknytning til utformingen av det eksisterende anlegget, som SSI SCHÄFER hadde realisert allerede i 2005 som totalentreprenør for intralogistikken. Nye produksjons- og pakkelinjer samt en stadig økende etterspørsel krevde til slutt større lager- og driftskapasitet. Det eksisterende høyhyllelageret ble bygget ut, koblet til transportteknikken og integrert i IT-systemet. Eksisterende systemer ble oppgradert til nyeste tekniske stand. Resultatet er optimerte prosesser, økt lagerkapasitet og betydelige kostnadsinnsparinger.

I løpet av bare fem uker realiserer vårt Customer Service & Support (CSS) Team et retrofit-prosjekt også for Office Depot: Ved vårt eksisterende distribusjonssentrum i Großostheim i Tyskland ble produksjonskapasiteten tilpasset handelsforetakets aktuelle krav. I samarbeid med Office Depot utarbeidet vi først et optimalt materialflytkonsept. Deretter ble transportteknikken bygget ut og to nye loops for ordreplukking med gjennomløpsvogn installert. Ordreplukkingsområdet ble utvidet med et Pick by Light-anlegg. Til sist ble de nye komponentene og materialflytene integrert i logistikkprogramvaren WAMAS®.

Elie Zita, eksekutiv visepresident kundeservice hos SSI SCHÄFER

SSI-069 (2)_Elie Zita.jpg

Oppdag flere temaer

SSI SCHÄFER Homepage

Customer Service & Support

Customer Service & Support

Sustainability in Customer Service and Support

website_header_agv.jpg

Automatisering med førerløse transportsystemer (AGVs)

challenge of online shopping.jpg

E-handel møter bærekraft

upd_35_ecom_1825x871.jpg

update - company magazine

Update 35

Ingen elementer tilgjengelig