SSI Augmented Support

SSI Augmented Support er det første multifunksjonelle mobile sanntids-video-kommunikasjonssystemet som oppfyller alle krav til et effektivt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. En tekniker på stedet aktiverer SSI Augmented Support og er like etterpå koblet opp til SSI Schäfer Technical Support. Det som skjer overføres i sanntid, og det kan øyeblikkelig startes med å finne grunnen til problemet eller å undersøke den aktuelle situasjonen. Samtlige misforståelser i kommunikasjonen kan kobles ut, og feilen er utbedret innen kort tid ved hjelp av språk- og videounderstøttelse. Dermed står ingenting i veien for en rask og effektiv fjerning av feilen.