Stručný přehled výhod

 • Optimalizace organizace a skladových procesů

 • Implementace nových metod kompletace

 • Rozšíření o nové prostory skladu

 • Rozšíření / modernizace mechanických částí a elektrotechniky nebo řídicího systému

 • Aktualizace softwaru a hardwaru

 • Provedení retrofitu při normálním provozu existujících zařízení: optimální modernizace při minimálním omezení provozu

 • Minimalizace provozních nákladů

 • Bezpečnost provozu a zajištění investic

 • „Grow As You Go!“ – zařízení roste současně s vaším podnikáním

 • Prodloužení životnosti zařízení provedením retrofitu

 • Zvýšení efektivity

 • Green Logistics: Udržitelnost díky úsporám energie

[---Error_NoJavascript---]