Schäfer Case Picking

Komplett automatisering som et helhetlig konsept 

Schäfer Case Picking er en helhetlig orientert systemløsning som har en modulær konstruksjon og som kan utvides etter ønske. Produktets formål er å foreta en automatisert sammenstilling av leveranser. Med vår Schäfer Case Picking tilbyr SSI SCHÄFER et gjennomgående helautomatisk konsept til filialtilpasset plukking av produktenheter.

Schäfer Case Picking konseptet 

Fra varemottaket via depalletering, bufring, plukking, sekvensering og palletering og helt til vareutlevering. Gjør deg nytte av de utallige fordelene som bidrar til å øke effektiviteten og dermed lønnsomheten i din totale logistikkjede:

 • Innovativ optisk kontroll uten ekstra merkingssystemer, som eksempelvis strekkode- eller transpondermerking

 • Manuell eller automatisk tilførsel fra lageret (med gaffeltrucker eller storage-retrieval machines)

 • Automatisert depalletering av produsentpallene i separate lag

 • Automatisk mellomlagring av brettene i ytterst dynamiske brettbuffersystemer

 • Automatisk plukking og filialtilpasset sekvensering av enkeltproduktene (kolliene)

 • Automatisk palletering med palleroboter og pallesikringssystem (pall eller rullebeholder) 

Intelligent produktregistrering med vår Machine Vision Technology

Til den automatiske palleteringen og depalleteringen er forskjellige programvaremoduler nødvendige. Programvaremodulen «Machine Vision» fra SSI SCHÄFER gjør roboten «mer intelligent» og klar for intralogistikken. Dette igjen betyr: Modulen gjør det mulig for roboten å gjenkjenne objektet og gir en nøyaktig tilgang til varen. I sammenheng med en integrert 3D-bildebearbeiding sørger programvaren for en gjennomgående overvåkning og etter valg en fremstilling av gjenkjenningsprosessene på monitoren. Idet resultatene sammenlignes med de lagrede stamdata, kan også avvik registreres. Styringen av roboten og registreringen av vareflyten foretas hele veien med flere integrerte 3D-kameraer.

PACK PATTERN GENERATOR, SKALERBARHET OG PERFORMANCE

Parallelt med dette bearbeider vår Schäfer Pack Pattern Generator informasjonen som er innhentet med «Machine Vision» «på strak arm». Vår Schäfer Pack Pattern Generator – en programvaremodul som tilhører vår egen logistikkprogramvare WAMAS® – sørger for en volumoptimert, stabil og filialtilpasset generering av pakkemønstre. Med en intelligent pakkealgoritme beregner den pakkemønsteret for paller eller kasser og velger ut det ideelle pakkemønsteret for objektene. Samspillet mellom robot, Schäfer Pack Pattern Generator og WAMAS®sikrer deg en konstant høy pakkekvalitet, samtidig som det garanterer deg et sikker og reproduserbart pakkemønster. Resultatet er en forsendelsesprosess som er optimalt tilpasset pallen ved maksimal utnyttelse av volumet. 

Spesielt for grossisthandelen på området matvarer finner man et svært differensiert artikkelspektrum ved plukking og bygging av ordrepaller – disse kravene tilfredsstiller vår Schäfer Pack Pattern Generator med intelligensen til et omfattende og effektivt IT-system. Arbeid og kostnader til sortering i filialen unngås. 

Totalt sett minimerer du din personalinnsats og øker samtidig leveringshastigheten med de automatiserte prosessene. Utover dette kan du unngå skade på varen og varetap – og returhåndtering i forbindelse med slike – når du bruker roboter. 

Vårt konsept med Schäfer Pack Pattern Generator er svært tilpasningsdyktig og kan tilpasses helt individuelt til dine behov. Standard komponentmoduler tilpasses avhengig av de kundespesifikke kravene, og på denne måten oppfyller de de spesielle kravene som segmentene food, non-food eller frossenvareartiklene stiller – fra temperaturkontrollerte varer og til andre typer handelsvarer. 

 • Lagring av temperaturkontrollerte ferskvarer: Lagrings- og prosessforløp innen produktgjenkjenning og produktforfølging samt vareopptelling er prosjektert slik at de utføres uten den vanlige merkingen av varene gjennom strekkoder eller transpondere 

 • En økning av leveringshastigheten takket være den automatiserte totale prosessen (same day/next day delivery) 

 • En minimering av personalinnsatsen fordi forløpene er automatiserte

 • Egnet for bruk innen frossenvaresegmentet

 • Minimering av ødeleggelse eller tap av varer og returhåndteringer i forbindelse med dette takket være bruken av datastyrte volum- og statisk optimert palletering med roboter

 • Bearbeiding av 30.000 til over 300.000 kolli per dag 

 • Reduksjon av energi- og fraktkostnader ved maksimal utnyttelse av fraktrommet og optimering av planleggingen av kjørerutene

 • Minimerte feilkvoter ved plukking med Machine Vision Technology

 • Gjennomgående transparens og sporbarhet 

 • Schäfer Pack Pattern Generator: Beregning av optimalt pakkemønster (volumoptimert etter produktklasser)

 • Forretningsvennlig levering

 • Beregning av pakkemønster kan tilpasses fleksibelt (kan brukes både for små og store plukkefaktorer samt enkle til komplekse produkter)

 • Lettvint å utvide til individuelle prosesser og pakkeregler 

HVORDAN KAN VI HJELPE?